انواع قلم های تخریب ساختمانی و کاربرد آنها

انواع قلم های تخریب ساختمانی و کاربرد آنها

انواع قلم تخریب ساختمانی و کاربرد آنها

قلم ابزاری برای کنده کاری و تخریب دیوار ، کف و سقف گچی ، سنگی و بتنی می باشد. امروزه در سراسر دنیا بنا به نیازهای مختلف قلم های متفاوتی تولید شده است. نمونه های زیر از جمله قلم هایی هستند که در کشور ما نیز تولید می شوند.

قلم سر تخت
قلم نوک تیز
قلم صلیبی
قلم سر پهن
قلم شیار زنی
قلم کاردی
و....

انواع قلم

قلم سر پهن

کاربرد قلم سر پهن

قلم صلیبی

از قلم صلیبی در هنگام کار با فلز استفاده می شود و طراحی آن به گونه ای است که دسترسی کاربر را به نقاط تنگ و باریک فراهم می آورد از این قلم برای شیاردار کردن ، ایجاد شکاف و یا سوراخ استفاده می شود. به وسیله قلم سر پهن می توان تراشه های باقیمانده را برید.

نظرات بازدیدکنندگان