شیر آبگرمکن 

  • شیر ورودی آبگرمکن که در ورودی آب سرد به آبگرمکن بسته می شود به عنوان قطع کننده جریان آب در مواقع ضروری استفاده میشود.این شیر نقش مهمی در موارد زیر برای شما ایفا می کند :عدم نیاز به قطع آب کل ساختمان به هنگام تعمیراتعدم نیاز به قطع آب کل ساختمان هنگام نشتی آب در آبگرمکنشما میتوانید شیر آبسرد ورودی را در ورودی آبگرمکن نبندید اما چنانچه نیاز به سرویس داشته...

    300,000 ریال موجود
    0 نقد(ها)
    بیشتر
    موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف