روپیچ تو پیچ 2 

  • رو پيچ تو پيچ نوعي از اتصال ميباشد که کارکرد بوشن را دارد با اين فرق که در بوشن دو سر آن دنده مادگي يا دنده داخل است ولي در رو پيچ تو پيچ بصورت يکسر دنده نري و يکسر ديگر دنده ماده است.کاربرد آن براي فضاهايي است که نيازمند پيش آوردن انشعاب از عمق داخل ديوار يا طولاني کردن و اضافه کردن به لوله ميباشد مثلا شما مي خواهيد روي لوله يا انشعابي که در داخل ديوار...

    59,500 ریال 70,000 ریال 15% موجود
    0 نقد(ها)
    بیشتر
    موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف