فروش عمده همکاران 

 • قیمت عمده : 5 متر به بالا 13000 تومان قیمت عمده : 10 متر به بالا 11800 تومان قیمت عمده : 20 متر به بالا 10500 تومان

  از 140,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 عدد به بالا 4700 تومان قیمت عمده : 10 عدد به بالا 4300 تومان قیمت عمده : 30 عدد به بالا 3800 تومان

  از 50,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 متر به بالا 13500 تومان قیمت عمده : 10 متر به بالا 12000 تومان قیمت عمده : 20 متر به بالا 10800 تومان

  از 150,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 10 عدد به بالا 15000 تومان قیمت عمده : 50 عدد به بالا 14300 تومان قیمت عمده : 100 عدد به بالا 13500 تومان

  از 160,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات:قطرصفحه برش : 115 میلیمترضخامت: 6/4 میلیمتراندازه سوراخ وسط صفحه برش:22 میلیمترسرعت: 13300 دور در دقیقه(80 متر برثانیه)ساخت : ترکیهقیمت عمده : 10 عدد به بالا 12500 تومان قیمت عمده : 40 عدد به بالا 11400 تومان قیمت عمده : 80 عدد ( یک کارتن ) به بالا 10450 تومان

  از 130,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 50 عدد به بالا 1350 تومان قیمت عمده : 100 عدد به بالا 1200 تومان قیمت عمده : 200 عدد ( یک بسته ) به بالا 950 تومان

  از 15,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 عدد به بالا 19000 تومان قیمت عمده : 10 عدد به بالا 18000 تومان قیمت عمده : 20 عدد به بالا 16500 تومان

  از 200,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 20 عدد به بالا 280 تومان قیمت عمده : 100 عدد به بالا 250 تومان قیمت عمده : 200 عدد به بالا 230 تومان قیمت عمده : 500 عدد به بالا 200 تومان

  از 3,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 10 عدد به بالا 2300 تومان قیمت عمده : 30 عدد به بالا 2100 تومان قیمت عمده : 50 عدد ( یک بسته ) به بالا 1800 تومان قیمت عمده : 100 عدد ( 2 بسته ) به بالا 1600 تومان

  از 25,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 6 عدد به بالا 27000 تومان قیمت عمده : 12 عدد به بالا 25500 تومان قیمت عمده : 24 عدد به بالا 23800 تومان

  از 285,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 عدد به بالا 11400 تومان قیمت عمده : 10 عدد به بالا 10600 تومان قیمت عمده : 30 عدد به بالا 9800 تومان

  از 120,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 6 عدد به بالا 10300 تومان قیمت عمده : 12 عدد ( یک بسته ) به بالا 9500 تومان قیمت عمده : 36 عدد ( 3 بسته ) به بالا 8200 تومان

  از 108,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 10 عدد به بالا 2350 تومان قیمت عمده : 30 عدد به بالا 2200 تومان قیمت عمده : 50 عدد به بالا 2100 تومان قیمت عمده : 100 عدد به بالا 1800 تومان

  از 25,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 10 عدد به بالا 1900 تومان قیمت عمده : 30 عدد به بالا 1750 تومان قیمت عمده : 50 عدد به بالا 1600 تومان قیمت عمده : 100 عدد به بالا 1400 تومان

  از 20,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 10 عدد به بالا 1400 تومان قیمت عمده : 30 عدد به بالا 1250 تومان قیمت عمده : 50 عدد به بالا 1150 تومان قیمت عمده : 100 عدد به بالا 1000 تومان

  از 15,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  قیمت عمده : 2 عدد به بالا 78000 تومان قیمت عمده : 4 عدد به بالا 74000 تومان

  از 830,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • قیمت عمده : 10 عدد به بالا 1100 تومان قیمت عمده : 50 عدد به بالا 1000 تومان قیمت عمده : 100 عدد به بالا 900 تومان

  از 13,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 10 عدد به بالا 3900 تومان قیمت عمده : 20 عدد به بالا 3700 تومان قیمت عمده : 40 عدد ( یک کارتن ) به بالا 3400 تومان

  از 40,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 6 عدد به بالا 9500 تومان قیمت عمده : 12 عدد به بالا 8900 تومان قیمت عمده : 36 عدد ( یک کارتن ) به بالا 8200 تومان

  از 100,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 6 عدد به بالا 11000 تومان قیمت عمده : 12 عدد به بالا 10600 تومان قیمت عمده : 24 عدد ( یک کارتن ) به بالا 9800 تومان

  از 115,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 6 عدد به بالا 3800 تومان قیمت عمده : 12 عدد به بالا 3600 تومان قیمت عمده : 24 عدد به بالا 3400 تومان قیمت عمده : 48 عدد به بالا 3200 تومان

  از 40,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 متر به بالا 3800 تومان قیمت عمده : 10 متر به بالا 3500 تومان قیمت عمده : 20 متر به بالا 3200 تومان قیمت عمده : 50 متر ( یک توپ ) به بالا 2800 تومان

  از 40,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 متر به بالا 3300 تومان قیمت عمده : 10 متر به بالا 3100 تومان قیمت عمده : 20 متر به بالا 2900 تومان قیمت عمده : 50 متر ( یک توپ ) به بالا 2600 تومان

  از 35,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 متر به بالا 7500 تومان قیمت عمده : 10 متر به بالا 6900 تومان قیمت عمده : 20 متر به بالا 6400 تومان قیمت عمده : 50 متر ( یک توپ ) به بالا 5700 تومان

  از 80,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 متر به بالا 9500 تومان قیمت عمده : 10 متر به بالا 8900 تومان قیمت عمده : 20 متر به بالا 8400 تومان قیمت عمده : 50 متر ( یک توپ ) به بالا 7800 تومان

  از 100,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 متر به بالا 12500 تومان قیمت عمده : 10 متر به بالا 11900 تومان قیمت عمده : 20 متر به بالا 11500 تومان قیمت عمده : 50 متر ( یک توپ ) به بالا 10700 تومان

  از 130,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 10 بسته به بالا 4500 تومان قیمت عمده : 25 بسته به بالا 3900 تومان قیمت عمده : 50 بسته به بالا 3200 تومان

  از 48,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 10 ورق به بالا 6200 تومان قیمت عمده : 25 ورق به بالا 5700 تومان قیمت عمده : 50 ورق ( یک بسته ) به بالا 5000 تومان

  از 65,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 50 عدد به بالا 900 تومان قیمت عمده : 100 عدد به بالا 750 تومان قیمت عمده : 200 عدد ( یک بسته ) به بالا 700 تومان

  از 10,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 50 عدد به بالا 900 تومان قیمت عمده : 100 عدد به بالا 750 تومان قیمت عمده : 200 عدد ( یک بسته ) به بالا 700 تومان

  از 10,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 6 عدد به بالا 16300 تومان قیمت عمده : 12 عدد به بالا 15700 تومان قیمت عمده : 24 عدد ( یک کارتن ) به بالا 14500 تومان

  از 170,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 6 عدد به بالا 8500 تومان قیمت عمده : 12 عدد به بالا 8100 تومان قیمت عمده : 24 عدد ( یک کارتن ) به بالا 7700 تومان

  از 90,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 12 عدد به بالا 900 تومان قیمت عمده : 24 عدد به بالا 750 تومان قیمت عمده : 48 عدد به بالا 600 تومان

  از 10,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 10 عدد به بالا 1300 تومان قیمت عمده : 30 عدد به بالا 1150 تومان قیمت عمده : 50 عدد به بالا 950 تومان

  از 15,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 متر به بالا 4700 تومان قیمت عمده : 10 متر به بالا 4500 تومان قیمت عمده : 20 متر به بالا 4300 تومان قیمت عمده : 50 متر به بالا 3800 تومان

  از 50,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 متر به بالا 3700 تومان قیمت عمده : 10 متر به بالا 3500 تومان قیمت عمده : 20 متر به بالا 3300 تومان قیمت عمده : 50 متر به بالا 3000 تومان

  از 40,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 متر به بالا 2700 تومان قیمت عمده : 10 متر به بالا 2500 تومان قیمت عمده : 20 متر به بالا 2300 تومان قیمت عمده : 50 متر به بالا 1900 تومان

  از 30,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 متر به بالا 1700 تومان قیمت عمده : 10 متر به بالا 1500 تومان قیمت عمده : 20 متر به بالا 1300 تومان قیمت عمده : 50 متر به بالا 1000 تومان

  از 20,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 10 عدد به بالا 3400 تومان قیمت عمده : 30 عدد به بالا 3200 تومان قیمت عمده : 50 عدد به بالا 2900 تومان

  از 35,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 10 عدد به بالا 2700 تومان قیمت عمده : 30 عدد به بالا 2550 تومان قیمت عمده : 50 عدد به بالا 2400 تومان

  از 29,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 3 بسته به بالا 39000 تومان قیمت عمده : 6 بسته به بالا 38500 تومان قیمت عمده : 10 بسته به بالا 37000 تومان

  از 400,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 5 عدد به بالا 24000 تومان قیمت عمده : 10 عدد به بالا 22800 تومان قیمت عمده : 30 عدد به بالا 21500 تومان

  از 250,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 6 عدد به بالا 26000 تومان قیمت عمده : 12 عدد به بالا 24700 تومان قیمت عمده : 24 عدد به بالا 23500 تومان

  از 270,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قیمت عمده : 6 عدد به بالا 21500 تومان قیمت عمده : 12 عدد به بالا 20300 تومان قیمت عمده : 24 عدد به بالا 19200 تومان

  از 225,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سرپیک گازی کوچک برای مصارف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد از جمله آنها کز دادن (گرم کردن) کله پاچه ، آب کردن لوله های یخ زده ،ایزوگام پشت بام و ...از این سرپیک  هم می توان با پیک نیک و هم گاز شهری و کپسولی استفاده کرد.دارای ولوم برای کم و زیاد کردن شعلهطراحی منحصر بفرد بدنهساخت ایران قیمت عمده : 5 عدد به بالا 16900 تومان قیمت عمده : 20 عدد به بالا 16200...

  از 175,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مته hss برای سوراخ کردن چوب و فلز مورد استفاده قرار می گیرد.طول این مته 5 سانتیمتر و ضخامت آن 2 میلیمتر می باشد.HSS مخفف High-Speed Steels است و جزو موادی می باشد که در ساخت ابزارهای برشی کاربرد دارد. قیمت عمده : 10 عدد ( 1 بسته ) به بالا 1800 تومان قیمت عمده : 50 عدد ( 5 بسته ) به بالا 1600 تومان قیمت عمده : 100 عدد ( 10 بسته ) به بالا 1400 تومان

  از 19,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مناسب برای کاشی کاری و سنگ کاریدارای سری لاستیکی نرم و با دواممجهز به آج بر روی دسته که باعث لیز نخوردن از دست در هنگام کار می شود.طراحی ارگونومیک دستهساخت ایران قیمت عمده : 5 عدد به بالا 7900 تومان قیمت عمده : 20 عدد به بالا 7300 تومان قیمت عمده : 40 عدد به بالا 6500 تومان

  از 85,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سیلیکون استوکسی تاپ پلاس غفاری با گیرایی سریع ، همه کاره مناسب برای تمام سطوح با قدرت چسبندگی مناسب روش مصرف:1- سطح کار را از هرگونه گرد و غبار ، اثر چربی و یا باقیمانده درزگیر قدیمی پاک نمایید.2- سر کارتریج را ببرید سپس نازل را به سر کارتریج متصل نموده و سر نازل را با قطر مناسب برش دهید.3- کارتریج را داخل گان مخصوص قرار دهید و اجرا نمایید.4- سطح مواد را...

  از 150,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • اسپری گل پخش برای رنگ کردن چوب ، فلز ، سنگ ، شیشه و ... مورد استفاده قرار می گیرد.گل پخش دارنده اولین گواهینامه بین المللی در صنعت اسپری در ایران می باشد.طریقه مصرف:  در دمای بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد اسپری کنید.سطح مورد نظر را از گرد وغبار و چربی پاک نمایید.ظرف حاوی رنگ را تکان داده تا صدای گوی داخل آن شنیده شود.قوطی را به صورت عمودی گرفته با فاصله 25...

  از 90,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تیغ شیشه پاکن کوچک مناسب برای تمیز کردن و پاک کردن کاشی ، سرامیک و شیشه می باشد.دارای تیغه تیز و محکمدسته پلاستیکیساخت چین قیمت عمده : 20 عدد به بالا 900 تومان قیمت عمده : 100 عدد به بالا 800 تومان قیمت عمده : 200 عدد به بالا 700 تومان

  از 10,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تیغ شیشه پاکن بزرگ مناسب برای تمیز کردن و پاک کردن کاشی ، سرامیک و شیشه می باشد.دارای تیغه تیز و محکمدسته پلاستیکیساخت چین قیمت عمده : 20 عدد به بالا 1350 تومان قیمت عمده : 100 عدد به بالا 1100 تومان قیمت عمده : 200 عدد به بالا 900 تومان

  از 15,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این محصول از بهترین موادی است که برای صیقل دادن ، درخشش و محافظت از هر نوع محصول چوبی mdf ساخته می شود.با پنبه یا پارچه  مایع براق کننده را در امتداد چوب مالش دهید و بعد از چند ساعت آن را با یک پارچه صاف خشک کنید. قیمت عمده : 6 عدد به بالا 11500 تومان قیمت عمده : 12 عدد به بالا 10800 تومان قیمت عمده : 24 عدد به بالا 9700 تومان

  از 120,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • اسپری گل پخش برای رنگ کردن چوب ، فلز ، سنگ ، شیشه و ... مورد استفاده قرار می گیرد.گل پخش دارنده اولین گواهینامه بین المللی در صنعت اسپری در ایران می باشد.طریقه مصرف:  در دمای بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد اسپری کنید.سطح مورد نظر را از گرد وغبار و چربی پاک نمایید.ظرف حاوی رنگ را تکان داده تا صدای گوی داخل آن شنیده شود.قوطی را به صورت عمودی گرفته با فاصله 25...

  از 90,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • نوار تفلون آسیا طلائی برای آب بندی لوله و اتصالات فلزی ، شیرآلات بهداشتی ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.طول این نوار تفلون 12 متر ، عرض آن 1 سانتیمتر و ضخامت آن 0.075 میلیمتر می باشد.مناسب برای عایق بندی ، لوله کشی و اتصال لوله های آبمقاوم در برابر بخار آب و روغن دارای کیفیت و استقامت بالا ساخت ایران قیمت عمده : 12 عدد به بالا 1800 تومان قیمت عمده :...

  از 20,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • چسبندگی قوی و کیفیت بالا - مقاوم در برابر رطوبت - به طول 5 متر و عرض 3 سانت - این چسب از نوع دوطرفه اسفنج دار می باشد و دارای رنگی مشکی است. با این چسب می توانید دو سطح را به یکدیگربچسبانید هنگام چسباندن چسب دوطرفه دیگر قابل دیدن نیست و پشت سطح چسبانده شده پنهان است. از این چسب برای کارهای مختلفی از جمله قطعات کامپیوتری - کیف - کفش - لوازم برقی و...

  از 120,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قابل استفاده برای درزگیری فلز یا پلاستیک ثابت ، دیوار، حمام، لوازم خانگی و ...مناسب برای جلوگیری از ورود و خروج سرما و گرما - درزگیر را بر روی سطح خشک بچسبانید و سطح کار را از آب ، گرد و غبار پاک نمایید. برای چسبندگی بهترچسب درزگیر را تنظیم کرده و خوب فشار دهید تا محکم شود. در محل خنک و خشک نگه داری کنید. قیمت عمده : 20 عدد به بالا 6000 تومان قیمت عمده :...

  از 65,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • چسب آکواریوم ولیوکم غفاری برای درزگیری ، آب بندی و چسباندن شیشه مناسب می باشد. این چسب دارای چسبندگی سریع ، ضد باکتری( آنتی باکتریال ) و همه کاره می باشد. توجه داشته باشید که قبل از مصرف چسب سطح کار را از هرگونه خاک ، چربی ، گرد و غبار و رطوبت پاک نمایید سپس سر چسب و نازل را با کاتر یا چاقو ببرید چسب را داخل گان یا تفنگ مخصوص آکواریوم قرار داده و فشار...

  از 180,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • استحکام و مقاومت فیزیکی چسب همه کاره اُکس دارای مقاومت و چسبندگی بیشتری در مقایسه با سایر چسب های شناخته شده از قبیل اپوکسی و آکریلات و سیانو آکریلات و پلی اورتان می باشد. روش استفاده برای استفاده از چسب دو جزئی فوق العاده قوی اُکس باید سطح قطعه مورد نظر که می تواند از انواع فلز و پلاستیک ( به استثنا پلی اتیلن ) باشد کاملا تمیز و سمباده خورده و عاری از...

  از 175,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • گریس مولتی پورپوز مگاشیمی با پایه لیتیوم که در برابر رطوبت مقاوم است به طور خاص جهت گریس کاری انواع بلبرینگ ها که در حرارتی ما بین 20 - تا 130 درجه سانتیگراد کار می کنند. جهت گریس کاری وسایل نقلیه سنگین و ماشین آلات کشاورزی - راه سازی و ساختمانی همچنین برای یاتاقان های غلطکی - بلبرینگهای چرخ و روانکاری شاسی مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت بالا در برابر...

  از 120,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف